<blockquote id="8mo8o"></blockquote>
 • <samp id="8mo8o"><button id="8mo8o"></button></samp>
 • <xmp id="8mo8o"><nav id="8mo8o"></nav>

  深圳市奔藍科技有限公司

  硝酸水質測定試藥

  硝酸水質測定試藥

  測定項目:

  硝酸 Nitrate(NO2=0)? NO3_1? 測定范圍:0.2-5mg/L?? 測定時間:5分鐘

  硝酸 Nitrate(NO2=<0.1)? NO3_2? 測定范圍:0.2-5mg/L?? 測定時間:10分鐘? 搭配LR-NO2

  硝酸 Nitrate(NO2=<10)? NO3_3? 測定范圍:0.2-5mg/L?? 測定時間:10分鐘? 搭配NO3-RA

  硝酸-氮 Nitrate-Nitrogen(NO2-N=0)? NO3-N_1? 測定范圍:0.05-1.1mg/L?? 測定時間:5分鐘

  硝酸-氮 Nitrate-Nitrogen(NO2-N=<0.03)? NO3-N_2? 測定范圍:0.05-1.1mg/L?? 測定時間:10分鐘 搭配LR-NO2

  硝酸-氮 Nitrate-Nitrogen(NO2-N=<3)? NO3-N_3 測定范圍:0.05-1.1mg/L?? 測定時間:10分鐘 搭配NO3-RA

  藥劑編號:LR-NO3 19

  品牌:共立Kyouristu

  用途:用于水質分析儀分析液體中離子的含量,是專用水質測定試藥。任何品牌的水質分析儀都可以適用。也可以用在島津等品牌AA機上上使用,測定相關離子的含量。

  38 LR


  Tags: ,,,